نقاشی روی شیشه

نقاشی روی شیشه یا ویترای چیه؟

ویترای - هنر نقاشی روی شیشه تاریخچه ویترای ویترای یا نقاشی روی شیشه از هنرهای بسیار قدیمی اروپاست. اولین نمونه‌ای که از اون کشف شده‌ توی منطقه آپولیا (Apulia) در جنوب ایتالیای امروزی و اواخر قرن سوم...

ادامه مطلب